8 อาชีพสุดฮอต ในอาเซียน

8 อาชีพสุดฮอต ในอาเซียน

8 อาชีพสุดฮอต ในอาเซียน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

สิ้นปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือAEC ตามที่ได้ตกลงกันของประเทศสมาชิก สิ่งที่จะเกิดขึ้นน่าสนใจติดตามอย่างยิ่ง และที่ผ่านมาทุกประเทศได้ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนของแต่ละประเทศเพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่AEC อย่างเป็นทางการ ทั้งหลักสูตรการศึกษา ในทุกระดับพยายามปูพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะโดยหลักการของ AEC คือ

เพื่อส่งเสริมให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียวที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และการลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแรงงาน จะมีการถ่ายเทแรงงานด้านฝีมือเพื่อให้สามารถทางานในประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้นใน 8 สาขาอาชีพ วันนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งเพราะเหลือเวลาไม่นานแล้วสำหรับการเข้าสู่AEC และสาขาวิชาที่จะมีการเคลื่อนย้าย หรือไม่สมัคในประเทศสมาชิกที่ใหนก็ได้ คือ

1. วิศวกรรม
2. การสำรวจ
3. สถาปัตยกรรม
4. แพทย์
5. ทันตแพทย์
6. พยาบาล
7. บัญชี
8. การบริการ/การท่องเที่ยว

ที่สำคัญ การประกอบอาชีพใน 8 สาขา ความจำเป็นนอกจากทักษะความชำนาญในวิชาชีพแต่ละสาขาแล้ว ภาษาเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมาก โดยเฉพาะภาษา อังกฤษ นะครับ