นายกฯย้ำเยือนนานาประเทศเน้นสร้างความร่วมมือ

นายกฯย้ำเยือนนานาประเทศเน้นสร้างความร่วมมือ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี ย้ำ การเดินทางเยือนประเทศต่างๆ เน้นสร้างความร่วมมือหนุนเศรษฐกิจ รองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ คืนความสุขให้คนในชาติ ว่า การเดินทางไปเยือนต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาด้วยว่า เป็นการติดตามความก้าวหน้าและสานต่อความร่วมมือด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเมื่อวันที่ 26 - 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เพิ่มความเชื่อมโยงกันในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการย้ำถึงความสำคัญในการจัดตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวบริเวณชายแดนของไทย และการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายหนองคายด้วย ในส่วนของการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นั้น ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับเวียดนามอย่างจริงจัง ในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคง และการพัฒนาของทั้งสองประเทศเพื่อไปสู่การพัฒนาของภูมิภาคโดยรวม และในปี 2559 ทั้งสองประเทศ ก็จะได้ฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูต

ขณะที่การเยือนสหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสหารือทวิภาคีเต็มคณะ กับนายกรัฐมนตรี กับของมาเลเซีย เพื่อย้ำความสำคัญและกระชับความสัมพันธ์กับมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซีย ในด้านความมั่นคง ตนได้แสดงเจตนารมณ์สานต่อกระบวนการ พูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้