ศรีสุวรรณฟ้องศาลกรณีเปิดสัมปทานปิโตรเลียม

ศรีสุวรรณฟ้องศาลกรณีเปิดสัมปทานปิโตรเลียม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ยื่นฟ้องต่อศาล กรณีที่ประชุมนโยบายมีมติให้สัมปทาน 29 แปลง ในพื้นที่ 16 จังหวัด

ที่ศาลปกครองกลาง วันนี้ (27ตุลาคม) มี นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน พร้อมคณะ เดินทางเข้ายื่นฟ้องคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ร่วมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรณีที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาลพลังงานแห่งชาติ ในวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้มีมติให้มีการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบก และในทะเลอ่าวไทย จำนวน 29 แปลง โดยพื้นที่เป้าหมาย มีทั้งสิ้น 16 จังหวัด อาทิ มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, กาฬสินธุ์, นครราชสีมา, ศรีสะเกษ, หนองบัวลำภู, นครพนม, สกลนคร, หนองคาย, บุรีรัมย์, อุดรธานี และร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ การยื่นฟ้องของให้ศาลปกครองได้พิจารณาพิพากษามีคำสั่งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับหรือเพิกถอนประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมทั้งระงับกระบวนการอนุญาต หรือการให้ความเห็นชอบให้สิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียม รอบที่ 21 รวมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และขอให้ศาลมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ประชาชน โดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดียุติ หรือระงับกระบวนการเปิดรับหรือให้เอกชนยื่นรับสิทธิ์สัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่ ไว้ก่อน จนกว่าศาลจะมีคำสั่งพิพากษาหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด