เคทีซีออกหุ้นกู้ชุดใหม่ดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.24%

เคทีซีออกหุ้นกู้ชุดใหม่ดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.24%

เคทีซีออกหุ้นกู้ชุดใหม่ดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.24%
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นายระเฑียร  ศรีมงคล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เคทีซีเตรียมออกหุ้นกู้ครั้งที่ 5/2557 อายุ 2 ปี 11 เดือน 30 วัน  อัตราดอกเบี้ยคงที่        ปีที่ 1 จ่ายดอกเบี้ยเท่ากับ  4.00% ต่อปี  ปีที่ 2 จ่ายดอกเบี้ยเท่ากับ 4.25% ต่อปี และ ปีที่ 3 จ่ายดอกเบี้ยเท่ากับ 4.50% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 4.24% ต่อปี) จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มูลค่าเสนอขาย      ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยแบ่งการเสนอขายเป็น 2 ช่วงคือ วันที่ 13-14 สิงหาคม 2557 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ KTC148A ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ที่จะครบกำหนดในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ และวันที่ 15 และ 18 สิงหาคม 2557 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นทางเลือกในการออมอีกทางหนึ่ง เสนอขายขั้นต่ำที่ 1 แสนบาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 แสนบาท โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน”

“การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะได้รับสิทธิในการซื้อก่อนโดยไม่จำกัดจำนวน มูลค่าไม่เกิน 1,200 ล้านบาท และบริษัทได้จัดสรรหุ้นกู้จำนวนหนึ่งเพื่อรองรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท แต่ไม่มีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในครั้งนี้ และหวังว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนด้วยดีเช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมา”

“หุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งสะท้อนสถานภาพที่เข้มแข็งของเคทีซีในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการไตรมาส 1/2557 ที่เป็นบวกทุกด้าน ด้วยกำไรสุทธิ 355 ล้านบาท เติบโตสูงถึง 77% จากการดำเนินงาน (ไม่รวมรายการพิเศษ) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน”

“ในส่วนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นอันดับ 1 ของธุรกิจบัตรเครดิต ในปีแรกนี้จะสร้างฐานการเติบโตไปสู่เป้าหมาย ตามนโยบาย “Make it BETTER” เน้นการพัฒนาออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บริการและสิทธิประโยชน์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยคำนึงถึงความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการควบคุมความเสี่ยงและคุณภาพหนี้ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1551 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1770 และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2285-1555