ปตท.ยันผุดโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ

ปตท.ยันผุดโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ

ปตท.ยันผุดโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
กลุ่ม ปตท. เตรียมพื้นที่ปฏิบัติการใน จ.ระยอง ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด PLA แห่งแรกในอาเซียน

นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความคืบหน้าล่าสุด ของโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด Polylactic Acid หรือ PLA ว่า ยังคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ไม่ได้เลื่อนออกไปแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับการยืนยันจากบริษัท NatureWorks ที่ยังคงเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานต่อไปตามแผนเดิม ตามที่ได้พิจารณาแล้วว่า ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการสร้างโรงงานแห่งที่สอง ต่อจากแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งล่าสุดได้มีการลงนามสัญญาเพื่อดำเนินงานด้านวิศวกรรมขั้นต้น ในการเตรียมการออกแบบก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ภายใต้แบรนด์ Ingeo

สำหรับกลุ่ม ปตท. ที่ลงทุนใน NatureWorks โดยให้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ถือหุ้นร่วมกับ บริษัท Cargill ในอัตราส่วน 50:50 นั้น ได้เตรียมพื้นที่ในโครงการ PTT Eco Industrial Zone หรือ PTT Eco IZ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จ.ระยอง ไว้พร้อมสำหรับการก่อสร้างโรงงาน โดยจัดให้อยู่ในโซน Bioplastic เช่นเดียวกับโรงงาน PBS ของบริษัท PTT MCC Biochem โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และก่อสร้างอาคารสำนักงานร่วมที่ออกแบบให้เป็น Green Building ตามหลักการการประหยัดพลังงานของ LEED ซึ่งจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายในปี 2558 โดยทั้งหมดนี้ ได้ถูกบรรจุและเป็นไปตามแผน Green Roadmap ของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook