TDRIเชื่อเฟดลงQEส่งผลตลาดเงินระยะสั้น

TDRIเชื่อเฟดลงQEส่งผลตลาดเงินระยะสั้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิชาการ เชื่อ อนาคต เฟดต้องลดขนาด QE ลง ส่งผลต่อตลาดเงินตลาดทุนระยะสั้น

นายวิรไท สันติประภพ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ในอนาคต ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะต้องลดขนาดและถอนมาตการ QE อย่างแน่นอน แต่ความกังวลที่เกรงว่า เฟด จะลดขนาดอย่างรุนแรงในช่วงก่อนหน้านี้ จะหมดไป และจะสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งราคาสินทรัพย์ที่แท้จริง แต่ในระยะสั้น ตลาดเงินและตลาดทุนยังคงมีความผันผวนอยู่บ้าง

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ว่า อยู่ที่ความคุ้มค่าของการลงทุน เนื่องจากเม็ดเงินที่จะเข้าสู่ระบบ ไม่ได้เกิดขึ้นใน 1-2 ปีนี้ แต่จะเกิดขึ้นในระยะกลางของโครงการการลงทุนช่วงเวลา 7 ปี ดังนั้น หากมีเหตุให้ชะลอโครงการใน 2 ล้านล้านบาท ก็จะไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เพราะเชื่อว่า รัฐบาลจะมีแผนรองรับ ซึ่งสามารถใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี มาใช้ทดแทนได้