รวมรูปภาพของ 47 แต่ยังหล่อ วิทย์ ภูธฤทธิ์ อีกหนึ่งผู้ชายเจ้าเสน่ห์ รูปที่ 3 จาก 17