ความแตกต่าง:คนที่รักเรากับคนที่เรารัก

เรา มีค่ามากกว่า ดวงอาทิตย์ ในระบบสุริยะ
มีความหมายมากกว่า อากาศ ที่ใช้หายใจบนพื้นโลก

สำหรับ'คนที่รักเรา'

แต่เรา มีค่าเทียบไม่ได้แม้ 'เศษฝุ่น'

สำหรับ 'คนที่เรารัก'

ฝุ่น ที่บังเอิญปลิวไปเข้าตาเขา

ยังสามารถเรียก'น้ำตา'จากเขาได้ทุกครั้ง


ทวา...

'ความรัก' 'ความห่วงใย' หรือ

แม้แต่ 'ความเสียใจ' ของเรา
ยังไม่เคยได้รับ

'น้ำตา แห่ง ความซาบซึ้ง หรือ เสียใจ'

จากเขาเลยสักครั้ง


ก่อนที่เรา จะไม่เหลืออะไรในชีวิต จริง-จริง
ลองหันกลับไปมอง
'คนที่รักเรา'
ดูสักครั้ง
ถ้าเรา
'มองไม่เห็นอะไร'

นั่นก็เพราะ 'กรรมมันบังตา'
แต่ถ้ามองเห็น 'ตัวเราเอง' ในคน-คนนั้น...

ยินดีด้วย!!!

'พระเจ้า มอบพรอันประเสริฐ เป็นรักแท้ ให้คุณแล้ว'

10/12/2552 (14.55) by Nuggy

Krajai/Patiu/Yasothon/Thailand

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus