ขนส่งฯ เปิดจองทะเบียนมอเตอร์ไซค์ผ่านออนไลน์ได้ถึง 14 พ.ค. 64 นี้

ขนส่งฯ เปิดจองทะเบียนมอเตอร์ไซค์ผ่านออนไลน์ได้ถึง 14 พ.ค. 64 นี้
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     ขนส่งฯ เปิดให้จองทะเบียนรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 14 พฤษภาคม 2564 พร้อมงดการให้บริการ ณ กรมการขนส่งทางบกเป็นการชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

     กรมการขนส่งทางบกปรับรูปแบบการให้บริการจองหมายเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/site/vei/ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ของทุกวัน พร้อมทั้งงดให้บริการจองทะเบียนมอเตอร์ไซค์เป็นการชั่วคราว ณ กรมการขนส่งทางบก

     โดยเงื่อนไขการจองหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ยื่นคำขอจะต้องเป็นเจ้าของรถที่จดทะเบียนหรือผู้เช่าซื้อรถเท่านั้น เลขทะเบียนที่จองแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยน โอนสิทธิ์ เปลี่ยนชื่อ หรือยกเลิก ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อได้รับหมายเลขทะเบียนแล้วจะต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 90 วัน มิเช่นนั้นขนส่งฯ จะนำหมายเลขทะเบียนให้กับผู้อื่นต่อไป

motorcycle_01

     ทั้งนี้ ผู้ขอรับบริการสามารถจองได้จำนวน 5 หมายเลขตามลำดับที่ต้องการ พร้อมกำหนดหมวดอักษรได้ตามวันที่เปิดรับจอง หากหมวดอักษรใดมีผู้อื่นเลือกแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่ โดยจะแจ้งผลการจองให้ทราบภายใน 1-3 วันทำการ และสามารถตรวจสอบผลการจองผ่านทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกได้

     ส่วนการจองหมายเลขทะเบียนรถเก๋ง, รถกระบะ 4 ประตู, รถตู้ และรถกระบะบรรทุกของกรุงเทพมหานคร สามารถจองผ่านออนไลน์ได้ที่ www.tabienrod.com โดยจะเปิดให้จองในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 10.00 - 16.00 น. สามารถทราบผลการจองได้ทันที

     แต่กรณีจองหมายเลขเรียบร้อยแล้วแต่เปลี่ยนใจไม่นำรถไปจดทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด จะต้องรอให้พ้นระยะเวลาหลังจากการจองครั้งแรกไปแล้ว 3 เดือน จึงจะสามารถนำข้อมูลรถคันเดิมไปจองหมายเลขทะเบียนใหม่ได้ จากนั้นนำรถไปจดทะเบียนโดยแจ้งหมายเลขที่จองไว้กับเจ้าหน้าที่ และดำเนินการจดทะเบียนตามขั้นตอน ซึ่งใช้ระยะเวลาภายใน 1 วัน สามารถรับแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ทันที

     นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกระบุด้วยว่าการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์และจักรยานยนต์มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน สามารถดำเนินการได้เอง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจอง และไม่จำเป็นต้องติดต่อผ่านบุคคลภายนอกแต่อย่างใด

 motorcycle_03

กำลังโหลดข้อมูล