ขยายเวลาต่ออายุใบขับขี่เลี่ยงโควิด-19 จนกว่ามีประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ขยายเวลาต่ออายุใบขับขี่เลี่ยงโควิด-19 จนกว่ามีประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

ยังคงมีอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของ “ใบขับขี่” มารายงานเรื่อยๆ นอกจากที่ทางกรมการขนส่งทางบกจะออกประกาศงดทำใบขับขี่ใหม่ รวมถึงการอบรมต่ออายุใบขับขี่แบบออนไลน์ ล่าสุดก็มีอีกหนึ่งข่าวดี เพราะจะมีการขยายเวลาการต่อใบขับขี่ออกไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 และอื่นๆ จะดีขึ้น

โดย กรมการขนส่งทางบก ได้ชี้แจงผ่านเว็บไซต์ว่า ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วไม่เกิน 1 ปี หรือสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป หรือครบอายุในระหว่างช่วงงดดำเนินการ (ตั้งแต่ 31 มี.ค. 63 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน) จะยังคงสามารถใช้ขับรถได้

และเมื่อมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ก็ให้มาดำเนินการขอต่ออายุใบขับขี่หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถได้ภายใน 15 วันทำการ