ติดตั้งชุดแต่งรถ ต้องแจ้งบริษัทประกันหรือไม่?

ติดตั้งชุดแต่งรถ ต้องแจ้งบริษัทประกันหรือไม่?

     หากรถคันไหนติดตั้งชุดแต่งรถนอกเหนือที่ติดตั้งมาจากโรงงาน จะต้องแจ้งบริษัทประกันด้วยหรือไม่?

200

     หลายคนที่ชื่นชอบการตกแต่งรถยนต์ของตัวเองให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น คงเคยเกิดคำถามว่า ชุดแต่งที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นมานั้น จำเป็นต้องแจ้งกับบริษัทประกันภัยให้รับทราบด้วยหรือไม่ และหากไม่แจ้งจะสามารถเคลมประกันหากเกิดความเสียหายกับชุดแต่งได้หรือไม่

     โดยปกติแล้วประกันภัยชั้น 1 จะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถทุกกรณีอยู่แล้ว แต่หากมีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม และไม่ได้แจ้งให้กับบริษัทประกันภัยรับทราบ หากประสบอุบัติเหตุจนทำให้ชุดแต่งที่เพิ่มขึ้นมาเสียหาย บริษัทประกันภัยมีสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชุดแต่งได้ แต่ยังคงรับผิดชอบความเสียหายกับตัวรถตามปกติ

201

     หากมูลค่าชุดแต่งหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น หลังคากระบะ, ล้อแม็ก, ชุดแต่งรอบคัน ฯลฯ มีมูลค่ารวมกันมากกว่า 20,000 บาท บริษัทประกันมักแนะนำให้เพิ่มทุนประกันให้ครอบคลุมกับอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มขึ้นมาด้วย ส่งผลให้เบี้ยประกันเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อย แต่ได้ความคุ้มครองรวมกันไปทั้งตัวรถ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆ ก็ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)

     ดังนั้น หากติดตั้งชุดแต่งหรืออุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง ก็ยอมเสียส่วนต่างเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองแบบเต็มที่ดีกว่าครับ