จับจริง! ดีเดย์ 'รัดเข็มขัด-ห้ามนั่งกระบะ-แค็บ' ปรับสูงสุด 2 พันบาท

จับจริง! ดีเดย์ 'รัดเข็มขัด-ห้ามนั่งกระบะ-แค็บ' ปรับสูงสุด 2 พันบาท
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) เผยอัตราโทษค่าปรับไม่รัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งไม่เว้นเบาะหลัง ทั้งรถส่วนบุคคลและรถสาธารณะ สวนกระบะแค็บ-ท้ายกระบะห้ามนั่งเด็ดขาด มีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท

     การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นผลตามประกาศของคสช. โดยระบุว่าผู้ใช้ยานพาหนะทุกคน จะต้องส่วมเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร รวมถึงผู้โดยสารตอนหลัง โดยหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุดคนละ 500 บาท สำหรับรถเก๋งส่วนบุคคล, รถกระบะ และรถแท็กซี่ ส่วนรถตู้สาธารณะ, โดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ และรถบรรทุก หากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนไม่คาดเข็มขัด จะมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท ขณะที่ผู้โดยสารจะมีโทษปรับสูงสุดถึง 5,000 บาทต่อคน

100

     การประกาศดังกล่าวยังรวมถึงการห้ามบรรทุกผู้โดยสารบนกระบะท้ายทุกรณี รวมถึงห้ามมิให้บรรทุกผู้โดยสารบริเวณแค็บของรถกระบะด้วยเช่นกัน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของแค็บ มีไว้เพื่อตั้งวางสิ่งของเท่านั้น ทำให้แค็บไม่มีอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับการโดยสารแต่อย่างใด

     หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนบรรทุกผู้โดยสารบนกระบะท้ายหรือแค็บ จะถือเป็นการใช้รถยนต์ผิดประเภท ซึ่งมีความผิดตามพ.ร.บ.รถยนต์ 2522 มาตรา 21 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้ ซึ่งมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

     ทั้งนี้ หากเจ้าของรถกระบะที่ต้องการบรรทุกผู้โดยสาร จะต้องนำรถไปต่อเติมหลังคา และติดตั้งที่นั่งแบบ 2 แถว จากนั้นจึงนำรถไปจดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ 7 ที่นั่งขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง จึงจะถือว่าไม่ผิดกฎหมาย