BMW ปลื้ม เป็นมือสองราคาขายต่อยังสูง

BMW  ปลื้ม เป็นมือสองราคาขายต่อยังสูง
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

 BMW ยิ้มราคาขายต่อที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับรถยนต์รุ่นก่อนหน้า ข้อมูลของ RedBook Thailand ชี้ราคาซื้อขายรถยนต์มือสองที่ได้รับการยอมรับในประเทศต่างๆ

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ของ RedBook Thailand ผู้ให้บริการฐานข้อมูลมือสองที่มีการเก็ยข้อมุลอย่างต่อเนื่อง ระบุว่า รถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูในรุ่นและปีที่นำมาวิเคราะห์ข้อมูล เช่นรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู ซีรี่ส์ 5 (F10 : BMW 523i) มีราคาขายต่อที่สูงขึ้นประมาณ 19 จุด (percent point) เมื่อเทียบกับรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู ซีรี่ส์ 5 รุ่นก่อนหน้า (E60 : BMW 523i) ในปีที่สองของการใช้งาน และยังคงมีราคาขายต่อสูงขึ้นประมาณ 25 จุด เมื่อเปรียบเทียบจากข้อมูลการซื้อขายในปีที่ 3 นอกจากนี้รถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู ซีรี่ส์ 5 (F10 : BMW 520d) ก็มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงราคาขายต่อที่สูงขึ้นประมาณ 17 จุดเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า (E60 : BMW 520d) ในปีที่สองของการใช้งาน

สำหรับรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู ซีรี่ส์ 3 (E90 : BMW 318i) ก็พบว่ามีราคาขายต่อที่สูงขึ้นประมาณ 18 จุดเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า (E46 : BMW 318i SE) ในปีที่สามของการใช้งาน ซึ่งการปรับมูลค่าการขายต่อที่ดีขึ้นดังกล่าวนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยด้านคุณภาพของรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูที่ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่อง, รูปลักษณ์การออกแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และความคุ้มค่า

นอกจากนี้แล้วโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู (BMW Service Inclusive) ก็ยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องถึงคุณภาพและต้นทุนการบำรุงรักษา