MU 45 : JAPAN

MU 45 : JAPAN
˹éÒáá¼Ùéà¢éÒ»ÃСǴ·Ñé§ËÁ´âËǨ¢èÒÇÅèÒÊØ´ÇÍÅà»à»ÍÃìรองอันดับ 1 Miss Universe 2006
MU 45 : JAPAN
Kurara Chibana
อายุ 23 ปี
สูง 173 ซม.
เรื่องล่าสุดของหมวด ผู้หญิงอยากรู้

ดูหมวด ผู้หญิงอยากรู้ ทั้งหมด