การคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินคืออะไร?

การคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินคืออะไร?
S! Women

สนับสนุนเนื้อหา

การคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินก็คือ วิธีการคุมกำเนิดที่ใช้ภาย หลังการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ เฉพาะกร ณีฉุกเฉินจริงๆ การคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน จะใช้เพื่อแก้ปัญหา เฉพาะใน กรณีที่คุณ "พลาด" และเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์โดยไม่ต้องการ เท่านั้น มันไม่ใช่การคุมกำเนิดตามปกติ และไม่ใช่วิธีที่จะนำมาใช้ในการวางแผนครอบครัวด้วย เรามักเรียกยาเม็ดที่ใช้เพื่อการคุมกำเนิด ฉุกเฉินนี้ว่า "ยา คุมหลังร่วมเพศ" หรือ "ยาคุมชั่วคราว" หรือ "morning after" ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่สร้างความเข้าใจผิดและนำไปสู่การใช้ยาคุม ฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจส่งผลต่อร่างกายของผู้หญิงใน ระยะยาว เพราะยาคุมฉุกเฉินไม่ใช่การคุมกำเนิดแบบธรรมดา ที่เราคุ้นเคยกันอย่างเช่น ยาคุม 21 เม็ด หรือยาคุม 28 เม็ด แต่ยาคุมฉุกเฉินเป็นยาที่ผลิตขึ้นมาโดยมีสูตรเฉพาะ เพื่อให้ผู้หญิงใช้ในช่วงที่เกิดปัญหาและไม่ต้องการตั้งครรภ์เท่านั้น หากเรานำยาคุมฉุกเฉินมาใช้แทนวิธีคุมกำเนิดแบบธรรมดา มันจะกลายเป็นวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพต่ำไปในทันที นั่น หมายความว่า หากคุณมีเพศสัมพันธ์อยู่เป็นประจำและใช้ยาคุม ฉุกเฉินบ่อยๆ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ คุณจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์มาก ขึ้นเมื่อเทียบกับถ้าคุณ ใช้วิธีคุมกำเนิดแบบธรรมดาวิธีอื่นๆ การคุมกำเนิดฉุก เฉินมิได้มีเพียงการกินยาเท่านั้น แต่ยังสามารถทำได้โดยการ ใส่ "ห่วงอนามัย" หรือที่เรียกกันว่า IUD (ไอยูดี) ซึ่งวิธีนี้ต้องอา ศัยแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ใส่ให้ เป็นวิธีที่ไม่สะดวกจึงไม่เป็นที่นิยมใช้

เรื่องล่าสุดของหมวด ผู้หญิงอยากรู้

ดูหมวด ผู้หญิงอยากรู้ ทั้งหมด