อย่ามองข้าม ซักผ้าไม่ถูกวิธี แพร่เชื้อ COVID-19 ได้ไม่รู้ตัว

อย่ามองข้าม ซักผ้าไม่ถูกวิธี แพร่เชื้อ COVID-19 ได้ไม่รู้ตัว

อย่ามองข้าม ซักผ้าไม่ถูกวิธี แพร่เชื้อ COVID-19 ได้ไม่รู้ตัว
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

หากไม่อยากเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้ นอกจากล้างมือให้สะอาด ไม่สัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่างระหว่างกันประมาณ 1-2 เมตรแล้ว “เสื้อผ้า” ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน เพราะเป็นด่านนอกที่จะสัมผัสเชื้อโรคต่าง ๆ นั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ National Health Service (NHS) หรือระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ จึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ถึงขั้นมีคำแนะนำกับประชาชน เรื่องการซักผ้าให้ถูกวิธีเพื่อปลอดจาก COVID-19 กันเลยทีเดียว!

คู่มือปฏิบัติในการซักผ้าของ NHS ประกอบด้วย

1.ไม่ควรสะบัดผ้าที่สวมใส่แล้ว

การสะบัดเสื้อผ้าที่ใส่ไปข้างนอกแล้ว อาจทำให้เชื้อไวรัสที่ติดอยู่บนเสื้อแพร่กระจายในอากาศได้

2.ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

หลังนำเสื้อผ้าเข้าเครื่องซักผ้าแล้ว ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง เพราะอาจเผลอมาสัมผัสใบหน้าได้

3.ไม่ทิ้งเสื้อผ้าไว้ในตะกร้าซัก

ควรซักผ้าทุกวันแทนที่จะทิ้งไว้ในตะกร้า เพราะเชื้อไวรัสมีชีวิตได้นานหลายวัน และเติบโตได้รวดเร็ว

4.ซักผ้าด้วยน้ำอุณหภูมิสูง

ควรตั้งโปรแกรมซักผ้าที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสสำหรับเสื้อผ้าทั่วไป หรือให้ตั้งอุณหภุมิที่ 40 องศาเซลเซียส กรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำยาฟอกผ้าขาว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

5.ซักผ้าเช็ดตัวแยกจากเสื้อผ้าอื่น ๆ

ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าขนหนูมักจะมีความชื้น จึงเอื้อให้เชื้อโรคคงอยู่ได้นานขึ้น จึงควรแยกซักกับผ้าชนิดอื่น และควรตั้งโปรแกรมซักผ้าที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเช่นกัน