ZWILLING โลโก้ตุ๊กตาคู่ ขอเว้นระยะห่างครั้งแรกในรอบ 200 กว่าปี

ZWILLING โลโก้ตุ๊กตาคู่ ขอเว้นระยะห่างครั้งแรกในรอบ 200 กว่าปี

ZWILLING โลโก้ตุ๊กตาคู่ ขอเว้นระยะห่างครั้งแรกในรอบ 200 กว่าปี

ZWILLING โลโก้ตุ๊กตาคู่ ขอเว้นระยะห่างครั้งแรกในรอบ 200 กว่าปี  ได้ปรับเปลี่ยนโลโก้สำหรับสวิลลิ่ง ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและร่วมปลูกจิตสำนึกและสนับสนุนให้คนไทยเว้นระยะห่างฝ่าวิกฤตโควิด -19 เชื่อมต่อทุกความต้องการของคุณให้ไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่น ได้ที่ Official Line Account @MLKCONNECT #เหงาก็ทักรักก็แอดนะจ๊ะ #ZWILLING