3 ขั้นตอนชวน “แมลงปอ” เข้ามาบินเล่นในสวน

3 ขั้นตอนชวน “แมลงปอ” เข้ามาบินเล่นในสวน

3 ขั้นตอนชวน “แมลงปอ” เข้ามาบินเล่นในสวน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หากคุณมีปัญหาเรื่อง “ยุง” ในบ้าน แมลงปอ อาจเป็นทางออกที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เพราะแมลงปอจะช่วยกำจัดยุงได้ นอกจากนั้นแมลงปอยังเสริมให้บรรยากาศในสวนดูมีชีวิตเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย แต่จะทำอย่างไรให้แมลงปอเข้ามาบินเล่นในสวนที่บ้านเรา

1.เพิ่มน้ำเข้าไปในพื้นที่สนาม

แมลงปอเป็นแมลงที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่รอบๆ น้ำ พวกมันวางไข่ในน้ำ เกาะและอยู่บนต้นไม้โดยรอบ ดังนั้นอาจเพิ่มน้ำเช่นน้ำพุเข้าไป หรือถ้าไม่อยากให้ยุงเข้ามาวางไข่ อาจจะใช้บ่อที่ค่อนข้างลึกเพื่อจำกัดจำนวนยุงในสวน โดยบ่อน้ำนั้นอาจลึกมากกว่าสองฟุต

2.ปลูกต้นไม้ใกล้แหล่งน้ำ

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของแมลงปอ ที่ต้องการต้นไม้ที่แตกต่างกัน 2-3 ชนิด และควรเป็นต้นไม้อยู่ใกล้น้ำ เพราะพืชที่จมอยู่ใต้น้ำจะปกป้องไข่ของแมลงปอ นอกจากนั้นพืชที่อยู่ใต้น้ำบางส่วนและเหนือน้ำบางส่วนจะเป็นทางเดินสำหรับตัวที่จะโตเต็มวัยเพื่อออกจากใต้น้ำ สำหรับส่วนของพืชที่ลอยน้ำจะใช้เป็นที่พักผ่อน

3.ควรมีพืชที่ผสมเกสรไว้ในภูมิทัศน์ของคุณ

แหล่งน้ำทำให้แมลงปอสามารถอยู่ได้เพราะเป็นแหล่งของยุงและริ้นที่แมลงปอสามารถกินได้ แต่ก็มีแมลงบางประเภทที่แมลงปอชอบกินเช่นกัน ถ้าแมลงปอมีขนาดใหญ่ขึ้นพวกมันยังสามารถกินผีเสื้อ และผึ้งได้ ดังนั้นนอกจากพืชน้ำแล้ว คุณอาจปลูกต้นไม้ที่ผสมเกสรไว้ในสวนของคุณเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้พันธุ์ไม้เหล่านั้นดึงดูดแมลงขนาดเล็กให้แมลงปอกิน

 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook