ลดฝุ่น PM 25 ด้วย TOSTEM Solutions ปรับปรุงบ้านและคอนโดเพื่อทุกคนปลอดภัย

ลดฝุ่น PM 25 ด้วย TOSTEM Solutions ปรับปรุงบ้านและคอนโดเพื่อทุกคนปลอดภัย

ลดฝุ่น PM 25 ด้วย TOSTEM Solutions ปรับปรุงบ้านและคอนโดเพื่อทุกคนปลอดภัย

ในช่วงที่ภาวะอากาศมีมลพิษและค่า PM 2.5 สูง ประชาชนได้รับคำแนะนำให้อยู่แต่ในอาคารหรือในบ้านเพื่อลดการสัมผัสกับฝุ่นพิษ  แต่บ้านหรือคอนโดที่เราอยู่ปลอดภัยที่สุด จริงหรือ? ผลงานการวิจัยเรื่องผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ทั้งในประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศไทย ประเมินสถานการณ์ได้ว่าประชาชนในเมืองใหญ่จะเก็บตัวอยู่ภายในบ้านและคอนโดมากขึ้น เพราะเข้าใจว่าเป็นที่ปลอดภัยที่สุดไม่ต้องไปสัมผัสมลพิษ แต่ความเป็นจริง คือ ค่าฝุ่น PM 2.5 สะสมในบ้านพักอาศัยเกิดขึ้นมาได้ทั้งจากมลพิษทางอากาศภายนอกบ้าน และจากกิจกรรมหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เราสร้างขึ้นเองในบ้าน เราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อดูแลตัวเองและสมาชิกในครอบครัว นอกเหนือจากการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น เราก็ต้องหันมาปรับปรุงบ้านให้สามารถต้านฝุ่นอย่างจริงจังเสียที

เป็นที่ทราบกันว่าฝุ่น PM 2.5 นำมาซึ่งอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของเรา และที่อาจมีผลถึงถึงขั้นเสียชีวิตได้ เพราะ PM 2.5 เป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กสามารถแทรกซึมไปได้ทุกแห่งในบ้าน แม้ในห้องนอนของเรา  ทำให้หลอดเลือด มีปัญหา และระบบการหายใจติดขัดและ โดยเฉพาะเด็กเล็ก จะอยู่ในภาวะเสี่ยงกับอากาศมลพิษมากกว่าผู้ใหญ่ ผู้ป่วย และผู้สูงวัย ก็จะพบความรุนแรงเพิ่มขึ้นกับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคปอดติดเชื้อ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

TOSTEM ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีประตูหน้าต่างเพื่อบ้านและอาคารที่ให้ความปลอดภัยจากสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ ได้ติดตาม ประเมินสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 ได้พิจารณาคำแนะนำจาก www. airnow.gov หน่วยงานเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศของสหรัฐอเมริกา ที่ย้ำว่าเพื่อสุขภาพที่ดีประชาชนต้องลดการรั่วไหลของอากาศเสียและฝุ่น PM 2.5 ที่สะสมในบ้านเรือนที่ผ่านเข้ามาทางร่องประตู หน้าต่าง มากที่สุด ควรจะปิดห้องมิดชิดโดยเฉพาะห้องนอนนอนตลอดเวลาที่ความหนาแน่นของฝุ่นสูงและต้องใช้เครื่องปรับอากาศอากาศระบบปิดที่ไม่ดึงอากาศจากภายนอกเข้ามาพร้อมกับการใช้เครื่องกรองอากาศช่วย ที่สำคัญเราต้องหยุดการสร้างควันต่างๆในบ้านไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่ การทำอาหารที่มีควันมาก ฝุ่นจากการทำความสะอาดบ้าน การจุดธุป เทียน เครื่องหอม ที่มีส่วนทำให้ ค่า PM 2.5 เพิ่มขึ้นในห้องต่าง ๆ ของบ้าน

ทีมงานนักออกแบบของ TOSTEM มองเห็นว่าการปรับปรุงบ้านเพิ่อสุขภาพของสมาชิกทุกคนในครอบครัวเป็นเรื่องจำเป็นและอาจรอช้าไม่ได้ จึงได้นำเสนอ Solutions ที่ช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในบ้านเรือนโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ  พร้อมจัดหน่วยงานเฉพาะกิจที่จะช่วยตรวจสภาพห้อง ออกแบบและปรับเปลี่ยนหน้าต่าง ประตูแบบเก่า ให้เป็นแบบปิดสามารถกันฝุ่นได้ดีกว่าเดิม สามารถระบายอากาศเสียออกจากในบ้านได้มากขึ้น

TOSTEM Airtightness System เป็น Solution จากประเทศญี่ปุ่นใช้แพร่หลายกับอาคารชั้นนำและบ้านพักอาศัยมาตรฐานสูงทั่วโลก ที่จะช่วยลดการแทรกซึมของอากาศเสียฝุ่นและกลิ่นเข้าตามขอบหรือแนวประตู หน้าต่างได้กว่า 90% มีความสวยงาม คงทนด้วยซีลยางประสิทธิภาพสูง ช่วยให้เครื่องปรับอากาศและเครื่องกรองอากาศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้อากาศภายในบ้านที่สะอาดยิ่งขึ้น  ขณะเดียวกันยังช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกและรับแสงสว่างทำให้บ้านอยู่สบายและประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น และในวันที่อากาศดีก็สามารถเปิดรับลมให้ถ่ายเทได้ดี