วิธีเลือกซื้อและข้อควรระวังใช้ “เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส”

วิธีเลือกซื้อและข้อควรระวังใช้ “เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส”

วิธีเลือกซื้อและข้อควรระวังใช้ “เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส”
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็น ทำให้คนนิยมอาบน้ำจากเครื่องทำน้ำอุ่นมากขึ้น แต่เนื่องจากเครื่องทำน้ำอุ่นมีกลไกการทำงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำและไฟ หากเลือกซื้อติดตั้งหรือใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี อาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้แนะนำวิธีการเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่น ดังนี้

การเลือกซื้อ

 1. เลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ที่มีคู่มือการใช้งาน ใบรับประกันคุณภาพ พร้อมเครื่องหมายรับรองคุณภาพจาก มอก.
 2. ไม่ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นมือสอง หรือเครื่องใช้ราคาถูกที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายขณะใช้งานได้
 3. เครื่องทำน้ำอุ่นจะต้องมีถังเก็บน้ำภายในเครื่อง ฉนวนหุ้ม และระบบตัดไฟ
 4. เลือกใช้สวิตช์และส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องที่เป็นชนิดกันน้ำ
 5. มีฝาหน้าเป็นพลาสติกและฝาหลังเป็นโลหะ เพราะหากกระแสไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟจะไหลผ่านน็อต หรือสกรูที่ยึดฝาหลังกับผนังปูน จะช่วยลดอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว

การติดตั้ง

 1. ให้ช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญดำเนินการติดตั้งหรือโยกย้าย
 2. เลือกใช้สายดินและสายไฟที่มีขนาดเหมาะสมกับเครื่องทำน้ำอุ่น
 3. ติดตั้งเครื่องป้องกันไฟฟ้าดูด ตัวตัดไฟฟ้าหรือเบรกเกอร์ เพราะหากกระแสไฟฟ้ารั่ว จะได้ไหลลงดินได้อย่างรวดเร็ว
 4. จุดที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นต้องอยู่ในระดับสูงกว่าฝักบัว
 5. ตำแหน่งสวิตช์ไฟไม่อยู่ใต้หม้อต้มน้ำร้อน เพราะหากหม้อต้มน้ำร้อนรั่ว น้ำจะหยดลงสวิตช์ไฟและไหลเข้าเครื่องทำน้ำอุ่น ทำให้ถูกไฟฟ้าดูดได้

การใช้งาน

 1. ไม่งอหรือพับสายฝักบัว เพราะจะทำให้สายฝักบัวชำรุด จนเป็นสาเหตุให้กระแสไฟฟ้ารั่ว
 2. ไม่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เพราะหากฟ้าผ่ากระแสไฟจะไหลมาตามสายไฟ ทำให้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต
 3. เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดสวิตช์ไฟทันที

การตรวจสอบ

ให้ช่างผู้ชำนาญการมาตรวจสอบสภาพ เครื่องทำน้ำอุ่นอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเครื่องที่มีอายุการใช้งานยาวนาน กรณีตรวจพบความผิดปกติ ให้แจ้งศูนย์บริการ หรือช่างผู้ชำนาญการมาดำเนินการซ่อมแซม

การทำความสะอาด

 1. ปิดเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้าทุกครั้ง แล้วใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้ง เช็ดทำความสะอาด
 2. ห้ามนำผ้าเปียกที่ชุ่มน้ำ เช็ดทำความสะอาดหรือฉีดพ่นน้ำ ที่ตัวเครื่องอย่างเด็ดขาด เพราะอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้
 3. ในการใช้งานควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ไม่เลือกซื้ออุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย หรือติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยตนเองโดยเด็ดขาด เพราะความประหยัดอาจนำไปสู่ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้

ข้อควรระวังในการใช้งาน “เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส”

การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรใช้อย่างระมัดระวังตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกซื้อ ติดตั้ง จนกระทั่งใช้งาน เพราะถ้าหากใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐาน ระบบแก๊สจะสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อสูดดมเข้าไปมากๆ ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซพิษ ในระดับที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงควรเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ที่มีตรารับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. และบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำอุ่นให้ถูกต้อง ปลอดภัย ตรวจสอบคุณภาพตามที่กำหนดในคู่มือใช้งานสม่ำเสมอ

สำหรับการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้นอกห้องน้ำ ถังแก๊สต้องตั้งบนพื้นราบและมีอากาศถ่ายเท และควรติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สในห้องน้ำที่มีพื้นที่กว้างเพียงพอ มีช่องลมหรือมีพัดลมระบายอากาศ ประตูมีกลอนหรือลักษณะอื่นใดที่สามารถเปิดจากข้างนอกได้ หมั่นดูแลตรวจสอบการรั่วและปริมาณการสะสมของแก๊ส ส่วนผู้ที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว และผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดขณะอาบน้ำ

กรณีอาบน้ำติดต่อกันหลายคน ให้เปิดพัดลมดูดอากาศและเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที ถ้าไม่มีพัดลมดูดอากาศ ควรเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที หากพัดลมดูดอากาศไม่ทำงาน ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส และควรมีคนอยู่ด้วยในบริเวณนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันที สังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับแก๊สระหว่างใช้ห้องน้ำ เช่น วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด และหายใจลำบาก ควรรีบออกจากห้องน้ำทันที หรือหากได้กลิ่นแก๊สผิดปกติ ควรรีบเปิดประตู ปิดเครื่องทำน้ำอุ่น และรีบออกจากห้องน้ำทันทีเช่นกัน

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook