10 เคล็ดลับสำหรับการใช้ชีวิต และการมีชีวิตอย่างยั่งยืนเคียงคู่ไปกับบ้านที่คุณรัก

10 เคล็ดลับสำหรับการใช้ชีวิต และการมีชีวิตอย่างยั่งยืนเคียงคู่ไปกับบ้านที่คุณรัก

10 เคล็ดลับสำหรับการใช้ชีวิต และการมีชีวิตอย่างยั่งยืนเคียงคู่ไปกับบ้านที่คุณรัก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ผู้อยู่อาศัยและบ้าน เป็นสองสิ่งที่เคียงคู่กัน และต่างเกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกันอย่างแยกไม่ได้ การออกแบบบ้าน รวมถึงวิถีการใช้ชีวิตภายในบ้านจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้สำหรับเรื่องของสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้อยู่อาศัย ดังนั้น การใช้ชีวิตภายในบ้านของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักถึง

วันนี้ ในบ้าน จึงได้รวบรวมเอา 10 เคล็ดลับสำหรับการใช้ชีวิต และการมีชีวิตอย่างยั่งยืนเคียงคู่ไปกับบ้านที่คุณรัก ซึ่งเป็นเคล็ดลับ สำหรับการจัดการภายในบ้านเพื่อให้คุณสามารถดูแลบ้าน และสมาชิกในครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ลองไปชมทั้ง 10 เคล็ดลับกันได้เลยครับ

istockistock

1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้าน

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากต้นไม้ภายในบ้านจะช่วยสร้างความสดชื่น และความสบายตาให้แก่ผู้อยู่อาศัย โดยต้นไม้แต่ละชนิด มีความเหมาะสมกับพื้นที่แต่ละส่วนของบ้านแตกต่างกันออกไป เจ้าของบ้านควรหาข้อมูลพันธุ์พืชที่เหมาะสมก่อนปลูกด้วย

2. ลดการใช้ขยะ

การลดการใช้ขยะภายในบ้านนอกจากจะช่วยลดค่าใช้ภายในบ้านสำหรับการกำจัดขยะแล้ว ยังช่วยลดก่อก่อปัญหาทางสุขภาพจากขยะเหล่านั้น ซึ่งอาจจะเริ่มจากการหันมาใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

istockistock

3. ลดการใช้น้ำและพลังงาน

การลดลดการใช้น้ำและพลังงานภายในบ้านนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านแล้ว ยังลดการก่อมลพิษจากการใช้พลังงาน ทำให้ช่วยลดปัญหาสุขภาพตามไปด้วย

4. เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสม

การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสม ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน ปล่อยสารพิษน้อย ใช้สารเคมีน้อย และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ย่อมปลอดภัยต่อสุขภาพและค่าใช้จ่ายของสมาชิกภายในบ้าน

istockistock

5. ขัดแยกและรีไซเคิลขยะ

การขัดแยกและรีไซเคิลขยะจะช่วยลดปัญหาขยะและมลพิษ เพราะขยะบางชนิดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือสามารถนำไปขายต่อได้ในราคาดี

6. ใช้พลังงานทางเลือก

การใช้พลังงานทางเลือกนอกจากจะช่วยลดมลพิษภายในบ้าน ซึ่งเป็นผลดีต่อสมาชิกในครอบครัวแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และในปัจจุบันแผงโซล่าเซลล์สามารถนำมาติดตามบ้านเรือนเพื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่ยากเหมือนแต่ก่อนแล้ว

istockistock

7. ดัดแปลงและใช้ประโยชน์จากเฟอร์นิเจอร์ หรือวัสดุเก่าๆ

เฟอร์นิเจอร์หรือวัสดุเหลือใช้เก่าๆ สามารถนำมาดัดแปลงเป็นของใช้เก๋ๆ ได้หลากหลาย ช่วยลดขยะและสารพิษไปด้วยในตัว

8. ทำปุ๋ยหมักใช้เอง

การดูแลสวนที่ปกติมักจะใช้ปุ๋ยเคมี ก็ลองเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยหมักจากเศษซากใบไม้หรืออาหารก็ช่วยลดขยะและมลพิษไปได้มากเลยทีเดียว

istockistock

9. เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติในการก่อสร้าง

การเลือดใช้วัสดุจากธรรมชาติในการก่อสร้างบ้านเช่น หิน ไม้ แทนที่จะใช้พลาสติก หรือสีเคมี ก็จะปลอดภัยทั้งตอนก่อสร้าง อยู่อาศัย หรือตอนทุบทำลายบ้าน

10. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลิดสารเคมีเช่นไม้ กระดาษ ที่ปลอดสารเคมี และย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ก็ย่อมลดสารพิษตกค้างที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเรา

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook