สามีและดิฉัน เป็นพาหะธารัสซีเมีย ทั้งคู่ ผลออกมาเป็น pos 2.0 ทั้งคู่ ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้ว 6 สัปดาห์ ด

แนะนำให้รีบไปฝากท้องด่วน ปรึกษาหมอที่ฝากท้องเป็นดีที่สุด โอกาสที่ลูกเกิดมาเป็นโรคสูงอย่างที่คุณหาข้อมูลมา