ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านแฟชั่นจุฬาฯ

ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านแฟชั่นจุฬาฯ
S! Women

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านแฟชั่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Bangkok International Fashion Academy (BIFA) เป็นโครงการหนึ่งในโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินงาน และเปิดเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาธุรกิจแฟชั่น 3 แขนงวิชา ได้แก่ 1. การออกแบบแฟชั่น พัฒนาทักษะและแนวคิดในด้านการออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์งานที่ตอบสนองตลาด มีความเป็นสากล สามารถผลิตเป็นสินค้าได้จริง 2. การจัดการธุรกิจ เรียนรู้การสร้างตราสินค้าในฐานะผู้ขายสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง 3. การบริหารและจัดการเทคโนโลยีแฟชั่น เน้นความรู้ด้านการบริหารธุรกิจในฐานะผู้ผลิต เรียนรู้การจัดการ การใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมแฟชั่น หลักสูตรทั้งหมดสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้เชี่ยวชาญจากจากสถาบันการศึกษาด้านแฟชั่นชั้นนำของโลกคือ FIT New York และ IFM Paris ระยะเวลาเรียน 1 ปี 12 วิชา 24 หน่วยกิต ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 280,000 บาท (รวมค่าใช้จ่ายดูงานต่างประเทศแล้ว) จำกัดแขนงวิชาละไม่เกิน 30 คน เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2548 สอบสัมภาษณ์ระหว่าง 25-30 เมษายน 2548 เปิดเรียน 9 พฤษภาคม 2548 สำหรับนิสิตรุ่นแรก BIFA มีทุนพัฒนาบุคลากรด้านแฟชั่นทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้ 1. ทุนค่าเล่าเรียน 130,000 บาท จากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ จำนวน 90 ทุน สำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตร 2. ทุนค่าเล่าเรียน 150,000 บาท จากภาคอุตสาหกรรม สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องหนังและรองเท้า อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะมีการคัดเลือกอีกขั้นหนึ่งจากผู้ประกอบการ และมีโอกาสได้ทำงานกับเจ้าของทุนหลังจบการศึกษา 3. ทุนการศึกษาต่างประเทศ 1,500,000 บาท สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของแต่ละวิชาเอกและมีผลการเรียนยอดเยี่ยม จะได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านแฟชั่นชั้นนำในต่างประเทศเช่น FIT New York และ IFM Paris จำนวน 6 ทุนๆ ละไม่เกิน 1,500,000 บาท 4. ทุนการฝึกงานต่างประเทศ 300,000 บาท สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของแต่ละวิชาเอกและมีผลการเรียนดีเด่น จะได้ทุนฝึกงานกับบริษัทที่ทำธุรกิจแฟชั่นในต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษาด้านแฟชั่นในต่างประเทศ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 9 ทุนๆ ละไม่เกิน 300,000 บาท (สงวนสิทธิ์การพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านแฟชั่น จุฬาฯ) สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านแฟชั่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 20 อาคารสยามทาวเวอร์ สี่แยกปทุมวัน โทรศัพท์ 0-2658-1424, 0-2658-1426-9 เว็บไซต์ www.BIFA.chula.ac.th อีเมล์ BIFA@chula.ac.th

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!