บันได 5 ขั้น สู่ความเป็นผู้นำ

บันได 5 ขั้น สู่ความเป็นผู้นำ
www.lisaguru.com

สนับสนุนเนื้อหา

สะสมประสบการณ์ตั้งแต่วันนี้ แล้วพัฒนาอย่างเป็นระดับเพื่อวันหนึ่งคุณจะเป็นผู้นำ!


ขั้นที่ 1 พนักงานทั่วไป Ordinary Staff
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตามกฎระเบียบ คำสั่ง มาทำงานและกลับบ้านตามเวลาที่กำหนด ไม่สร้างปัญหาให้ใคร ความผิดไม่มี ความดีไม่ปรากฏ แต่ก็ดีกว่าขาดงานเป็นนิจ ลากิจประจำ อู้ได้เป็นอู้

ขั้นที่ 2 พนักงานผู้มีความสามารถสูง Highly Capable Staff
มีความสามารถเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นงานด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มีวินัยบการทำงานที่ดี ช่วยเพิ่มผลิตผลและสร้างประโยชน์ให้องค์กร

ขั้นที่ 3 พนักงานผู้มีความสามารถทำงานเป็นทีมได้ Contributing Team Member
มีความสามารถเฉพาะตัวดีแล้วยังสามารถเรียนรู้จากผู้อื่นได้ สามารถฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้ ทำงานร่วมกับคนที่มีความเห็นหรือสไตล์การทำงานที่ต่างเป็นทีมได้เพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร

ขั้นที่ 4 หัวหน้างาน หรือผู้จัดการที่มีความสามารถ Competent Manager
ผู้ที่สามารถบริหาร 4Ms (วัตถุดิบ เครื่องจักร เงิน และกำลังคน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำทีมไปบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดได้

ขั้นที่ 5 ผู้นำ Leader
สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของหน่วยงาน จูงใจให้ทีมงาน (เกือบทุกคน) เกิดความมุ่งมั่นและทุ่มเท เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของทีมงานและมาตรฐานของงานในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

(บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ปั้นนักขายเดินดิน...ให้ติดดาว” กลยุทธ์แผนที่ชีวิตของนักขาย ที่เจ้าของกิจการอ่านได้ ทรัพยากรบุคคลอ่านดี โดย มนต์ชัย สุนทราวัฒน์ สำนักพิมพ์ Busy-Day ราคา175 บาท)

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!