นิตยสารเปรียวได้จัดทำป้ายติดกระจกรถยนต์

นิตยสารเปรียวได้จัดทำป้ายติดกระจกรถยนต์
เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชสมบัตินานที่สุดในโลก นิตยสารเปรียวได้จัดทำป้ายติดกระจกรถยนต์เพื่อจำหน่ายจำนวน 9,999 ชิ้น ในราคาชิ้นละ 99 บาท โดยเงินรายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จตามพระราชอัธยาศัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น) มีวางจำหน่ายแล้วที่นิตยสารเปรียวและเซ็นทรัล ทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสารเปรียว 0-2512-4364-8 ต่อ 131, 161, 162

เรื่องล่าสุดของหมวด ผู้หญิงอยากรู้

ดูหมวด ผู้หญิงอยากรู้ ทั้งหมด