แท็ก

ปิดสถานที่ท่องเที่ยว

ปิดสถานที่ท่องเที่ยว ใหม่ล่าสุด

อุทัยธานีปิด 20 สถานที่ท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว ป้องกัน COVID-19

อุทัยธานีปิด 20 สถานที่ท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว ป้องกัน COVID-19

อุทัยธานีกลายเป็นอีกนหึ่งจังหวัดที่มีคำสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 20 แห่งป้องกัน COVID-19

เปิดอ่าน2,640จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
แจ้งรายชื่อ "งานเทศกาล งานประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว" ที่ประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลา

แจ้งรายชื่อ "งานเทศกาล งานประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว" ที่ประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลา

รายชื่อ งานเทศกาล กิจกรรม ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยว ที่ประกาศยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการของกิจกรรม เพื่อความเหมาะสมในช่วงเวลาทั่วประเทศ

เปิดอ่าน480,164จำนวนแชร์76,442