แท็ก

การเดินทางเข้ายุโรป

การเดินทางเข้ายุโรป ใหม่ล่าสุด

สาธารณรัฐเช็ก อัปเดตให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงสูงมากในการติดเชื้อ Covid-19

สาธารณรัฐเช็ก อัปเดตให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงสูงมากในการติดเชื้อ Covid-19

ประเทศไทยถูกยกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงสูงมากในการติดเชื้อ COVID-19 ของสาธารณรัฐเช็ก

เปิดอ่าน1,660