ม่วนซื่นโฮแซว แนวอีสาน น่าเที่ยวแน่ 6 เส้นทาง พอ..เพียง

ม่วนซื่นโฮแซว แนวอีสาน น่าเที่ยวแน่ 6 เส้นทาง พอ..เพียง

ม่วนซื่นโฮแซว แนวอีสาน น่าเที่ยวแน่ 6 เส้นทาง พอ..เพียง
S! Travel

สนับสนุนเนื้อหา

ม่วนซื่นโฮแซว แนวอีสาน น่าเที่ยวแน่ 6 เส้นทาง พอ..เพียง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนส่งเสริมการตลาดร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย(สทธธ.) สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย(สนท.) และหน่วยงานพันธมิตร เป็นผู้เสนอขาย Package Tour 6 เส้นทางพอเพียง


เชิญชวนคนไทยหัวใจพอเพียง ที่ต้องการแสวงหาประสบการณ์และการเดินทางอย่างสร้างสรรค์ร่วมท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรม เทศกาล งานประเพณี วิถีชีวิต แหล่งอารยธรรม แง่มุมประวัติศาสตร์ โบราณคดี เพิ่มพูนความรู้เรื่องราวอีสานขนานแท้ พร้อมเปลี่ยนมุมมองการท่องเที่ยวแนวใหม่ ทำความรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวและสนับสนุนสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานคุณภาพรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) เยี่ยมชมชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว ตามรอยพระราชดำริ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พบเห็นได้ทั่วไปในดินแดนภาคอีสาน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เห็นในคุณค่าและร่วมสานต่อแนวทางแห่งความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
เลียบถิ่นอีสาน 6 เส้นทางพอ..เพียง

1. เส้นทาง "รอยทางพระราชดำริ มิติความพอเพียง" (บุรีรัมย์ - สุรินทร์ - ศรีสะเกษ) วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 55 ( 3 วัน 2 คืน) เสนอขายโดย สทน. ราคา 4,299 บา

สัมผัสวิถีชีวิตการอยู่ร่วมของคนกับช้าง ที่หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ปลูกราชพฤกษ์ เพื่อพ่อ เพื่อให้เป็นไม้ใหญ่เติบโตให้ร่มเงาที่ยาวนาน ชมความอลังการของศาสนสถาน สุดยอดความงามของปราสาทหินอันเกิดจากแรงศรัทธา ในเส้นทางอารยธรรมขอม ได้แก่ ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ำ ปราสาทหินศรีขรภูมิ ปราสาทสระกำแพงใหญ่ สัมผัสวิถีท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพลิกฟื้นผืนดินที่แตกระแหง กลายเป็นแหล่งปลูกผลไม้เศรษฐกิจ ใครจะเชื่อว่า เงาะ ทุเรียน มังคุด พันธุ์ดีปลูกได้ในอีสาน ที่สวนเกษตรบ้านซ่าตารมย์ ให้รสชาติอร่อยไม่แพ้ดินแดนแห่งผลไม้ภาคตะวันออก

2.เส้นทาง "เสน่ห์ วิถี ฮีต 12 คอง 14 @ อีสานพอเพียง (นครราชสีมา - อุบลราชธานี) วันที่ 27 - 30 ก.ค. 55  ( 4 วัน 3 คืน) เสนอขายโดย สทน. ราคา 5,900 บาท

เยือนชุมชนคนทำเทียน และการแกะสลักต้นเทียนเพื่อการจำนำพรรษา เป็น "ฮีต" หรือจารีตปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องในบุญเดือนแปด หรืองานบุญเข้าพรรษาอันยิ่งใหญ่ของจังหวัด ยกระดับสู่นานาชาติ ร่วมกิจกรรมหลอมรวมความดี "หล่อเทียนด้วยใจ ถวายพ่อหลวง" เสริมมงคลตลอดเส้นทาง ณ อุทยานลานบุญสมเด็จพุทธาจารย์ (โต พรหมรังสี) ไหว้พระแก้วบุษราคัมพระพุทธรูปคู่บ้านเมืองอุบล ทำบุญที่วัดป่านานาชาติ ปิดท้ายด้วยการพร้อมใจถวายต้นเทียนที่วัดศรีประดู่
เพื่อสะสมบุญ

3. เส้นทาง "อีสานละไม พอเพียง" (เลย - หนองคาย - อุดรธานี) วันที่ 22 -25 มิ.ย. 55 ( 4 วัน 3 คืน) เสนอขายโดย สทอ. ราคา 5,990 บาท

สัมผัสความอะเมซิ่ง ที่สอดแทรกอยู่ในงานสถาปัตยกรรม อุโบสถสร้างจากศิลาแลง วัดเนรมิตวิปัสสนา และงานประติมากรรมที่สอดแทรกแง่คิด คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องทางศาสนา ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่วัดแขก หรือเรียกศาลาแก้วกู่ ร่วมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนหนึ่งเดียวของเมืองไทย หาความรู้ได้จากพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน เยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์ "พอเพียง เยี่ยงพ่อ" และร่วมกิจกรรม "ทำน้ำยาเอนกประสงค์ปลอดสารเคมีในวิถีพอเพียง" ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรสีเขียว ที่น้อมนำการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลที่สนใจ

4. เส้นทาง "เที่ยวให้รู้ รักษ์อีสาน ผ่านความพอเพียง" (นครราชสีมา - ชัยภูมิ) วันที่ 2 - 5 ส.ค. 55( 4 วัน 3 คืน) เสนอขายโดย สทอ. ราคา 5,299 บาท

ชมแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท ชมแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของอีสาน พร้อมกับภาชนะดินเผาแบบต่างๆและเครื่องประดับทั้งที่ทำจากเปลือกหอยและสำริด ทำบุญวันเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา ร่วมกับชาวบ้านหนองไข่เหี้ย พร้อมกิจกรรม "เที่ยวให้รู้ รักษ์อีสาน ผ่านความพอเพียง" เรียนรู้การทำนา ปลูกข้าว สาธิตและเรียนรู้วิธีหาอาหารพื้นบ้านชาวอีสาน เช่น การแหย่ไข่มดแดง ขุดปูนา ดักกุ้งฝอย ชมโบราณสถานตามเส้นทางโบราณสถานบ่อไก่แก้ว สัมผัสมหัศจรรย์ธรรมชาติกับเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม หนึ่งเดียวในสยาม "ทะเลหมอก ดอกกระเจียวเต็มขุนเขา" ชมการแสดงวิถีชีวิตชาว "ญัฮกุร" มอญโบราณแห่งเทพสถิต

5.เส้นทาง"เรียนรู้มูนมัง @ อีสานพอเพียง" กลุ่มจังหวัด "สนุก" (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) วันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2555 ( 3 วัน 2 คืน) เสนอขายโดย สธทท. ราคา 5,990 บาท

สนุกกับการเรียนรู้ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการที่ใช้เทคนิคการนำเสนอได้น่าสนใจ เข้าใจถิ่น เข้าใจเที่ยว สนุกกับการนั่งสกายแลป สามล้อเครื่องเอกลักษณ์ท้องถิ่น พาหนะประหยัดพลังงาน ช่วยลดน้ำมัน ไปกันเป็นหมู่คณะเติมบุญกับการไหว้พระธาตุสำคัญ ได้แก่ พระธาตุพนม พระธาตุเรณู พระธาตุประสิทธิ์ กราบสักการะพระ เกจิอารย์ พระอริยสงฆ์และชมวัดคริสต์เก่าแก่ ที่ไม่ปิดกั้นความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติ สนุกกับการเรียนรู้วิถีเกษตรแบบพอเพียง ฟาร์มเพาะเลี้ยงสามดำ มหัศจรรย์แห่งภูพาน ที่ช่วยให้เกษตรกรมีอยู่ มีกินอย่างพอเพียง ค้นหาคำตอบอะไรคือ สามดำได้ที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และร่วมกิจกรรม "ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล"


6. เส้นทาง"เลาะเลี้ยว..เที่ยวพอเพียง" (มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - ขอนแก่น) วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2555 ( 3 วัน 2 คืน) เสนอขายโดย สนท. ราคา 4,499 บาท

ชมความเป็นอยู่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้ "พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน" ซึ่งจัดแสดงสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวอีสาน ตั้งอยู่ภายในสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช แวดล้อมด้วยพรรณไม้พื้นถิ่นอีสาน ที่สื่อถึงความสมดุล
ระหว่างวัฒนธรรมกับธรรมชาติท้องถิ่น อิ่มเอมบุญกับความยิ่งใหญ่ของปูชนียสถานมากมาย ศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสานตลอดเส้นทางผ่าน ที่ควรค่าแก่การสักการะ ได้แก่ พระธาตุนาดูน พระเจดีย์ทราย วัดป่ากุง พระมหาเจดีย์ชัยมงคลบนยอดผาน้ำย้อย พระธาตุขามแก่น และพระธาตุยาคู รูปทรงเจดีย์ขนาดสูงใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง ที่หลายคนอาจยังไม่รู้จักเติมความสุขกับกิจกรรมนั่งสามล้อ ชิมของอร่อย และทิวทัศน์งดงามของบึงพลาญชัย ปอดใหญ่ใจกลางเมือง เกินร้อย (ร้อยเอ็ด) ลงถึงถิ่นแหล่งทอผ้าไหม ดูกระบวนการผลิตทุกกรรมวิธี ตั้งแต่ มัด ย้อม จนถักทอเป็นมัดหมี่ลวดลายสวยงาม พร้อมชมสุดยอดผ้าทอชิ้นงามผืนที่ได้รับรางวัลการประกวดผ้าไหมของเอเชีย จัดแสดง ณ ศาลาไหมไทย อันเป็นสถานที่สืบสานพระราชปณิธานงานด้านศิลปาชีพ ที่นำศิลปะมารังสรรค์อาชีพค้ำจุนรายได้แก่ชาวบ้าน กิจกรรม ปิดท้ายก่อนจบทริป "ทอผ้าไหมมัดหมี่ ตามแนวพระดำริ" เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ

สามารถดูรายละเอียดของแต่ละโปรแกรมนำเที่ยว และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) โทรศัพท์ : 0 2192 1924-26 / 0 2591 1060 / 0 2 246 5659 กด 1

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ.) โทรศัพท์ : 0 2642 4426-8/ 0 2 278 0225 /0 2 642 5465

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย(สธทท.) โทรศัพท์ : 0 2872 8641 / 0 2 540 2971 / 08 4209 4447 / 08 6397 8788

สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย(สนท.) โทรศัพท์ : 0 2933 4322-3 / 0 2933 4180 / 0 2998 0744 / 08 3395 1439

 

(คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่)

 

อัพเดตเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวสนุกๆ มากมายได้ที่ http://travel.sanook.com/

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

อัลบั้มภาพ 20 ภาพ

อัลบั้มภาพ 20 ภาพ ของ ม่วนซื่นโฮแซว แนวอีสาน น่าเที่ยวแน่ 6 เส้นทาง พอ..เพียง