ชื่อสะพานซังฮี้...มีที่มา

ชื่อสะพานซังฮี้...มีที่มา

ชื่อสะพานซังฮี้...มีที่มา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สะพานกรุงธนที่หลายคนเรียกติดปากว่าสะพานซังฮี้ มีที่มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงนิยมสั่งเครื่องปั้นถ้วยชามที่เรียกว่าเครื่องกิมตึ้ง เข้ามาเป็นของสะสมในพระราชวังดุสิต ซึ่งขณะนั้นได้พระราชทานนามเรียกถนนและคลองบริเวณใกล้เคียง โดยถนนด้านหลังพระราชวังดุสิตนั้น ได้รับพระราชทางนามว่าถนนซังฮี้ เป็นภาษาจีนที่แปลว่าความยินดีอย่างยิ่ง ตามชื่อเรียกของเครื่องกิมตึ้ง

จวบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนชื่อถนนซังฮี้ เป็นถนนราชวิถีและมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ ซึ่ง ณ ขณะนั้นยังไม่มีชื่อสะพานอย่างเป็นทางการ ประชาชนจึงเรียกติดปากตามชื่อถนนดั้งเดิมว่า สะพานซังฮี้ ต่อมาเมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้ชื่อว่าสะพานกรุงธน แต่ก็ยังไม่ติดปากเท่าสะพานซังฮี้ที่เรียกกันมาตั้งแต่เริ่มต้นนั่นเอง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook