Krabi Rock & Fire International Contest 2010

Krabi Rock & Fire International Contest 2010

Krabi Rock & Fire International Contest 2010
ททท.

สนับสนุนเนื้อหา

     จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ททท. สำนักงานกระบี่ และชมรมพระนางปีนผา ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอาวไร่เล ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวต้นไทร  ผนึกกำลังจัดงาน  “Krabi  Rock & Fire International Contest 2010”  เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์จังหวัดกระบี่เป็น Rock Climbing  Destination

     จังหวัดกระบี่ ผนึกกำลัง ร่วมกับ ภาครัฐและเอกชน จัดงาน “Krabi  Rock & Fire International Contest 2010”  ระหว่างวันที่ 16 – 18 เมษายน 2553  ณ  หาดต้นไทร หาดไร่เล และหาดอ่าวนาง  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปีนผาของจังหวัดกระบี่ และส่งเสริมให้กิจกรรมการแข่งขันปีนหน้าผาเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดกระบี่ รวมทั้งนำเสนอภาพลักษณ์จังหวัดกระบี่ เป็น Rock Climbing  Destination ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักปีนหน้าผาว่าหากนึกถึงการปีนผาต้องไปปีนที่จังหวัดกระบี่ เนื่องจากมีหน้าผาที่สวยงามติดอันดับโลก  มีธรรมชาติที่สวยงามและมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวครบครัน  มีเส้นทางปีนผากว่า 600 เส้นทาง นักปีนผาสามารถเลือกปีนได้ตามระดับความยากง่ายและความท้าทายที่ต้องการ 

     นอกจากนี้ยังมีลักษณะเด่นคือเมื่อปีนขึ้นไปบนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนยีภาพอันสวยงามของจังหวัดกระบี่ เช่น ภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาคล้ายรองเท้าบู๊ท เรือสำเภา หัวนก  รวมทั้งมองเห็นหมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะปอดะ เกาะทับ เกาะไก่ ฯลฯ   โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น  3 ประเภท คือ

 • Lead Climbing Marathon 
 • Speed Climbing 
 • Deep Water Soloing 

     นอกจากกิจกรรมการแข่งขันปีนผาแล้ว ยังมีการจัดการแข่งขันควงไฟ  (Fire  Contest)  คาดว่าหลังจากการจัดกิจกรรมปีนผานานาชาติครั้งนี้ จะทำให้จังหวัดกระบี่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับชาติและระดับสากลมากขึ้น รวมทั้งจะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในภาพรวมได้เป็นอย่างดี     

     ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่

 • สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
  โทร. 0 7562 3944 แฟ็กซ์  0 7562 3955  E-mail:tourism@krabi_tourism.org
 • ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวไร่เล
  โทร. 089-2940686   E-mail : pranang_rockclimbing_Club@yahoo.com
 • ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวต้นไทร
  โทร. 081-0819993  E-mail : dreamvalleyresort@yahoo.com 
 • ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่  www.tourismthailand.org/krabi

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่

โทรศัพท์ 0 - 7562 – 2163 โทรสาร  0 - 7562 - 2164
E-mail :  tatkrabi@tat.or.th