ไออุ่น จากพี่ให้น้องครั้งที่ 4

ไออุ่น จากพี่ให้น้องครั้งที่ 4

“ให้โอกาสทางการศึกษา เท่ากับให้อนาคต”

     มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับ กลุ่มอาสาสมัคร ชมลมชมไทย ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา แก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และห่างไกล ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างหอพักนักเรียน และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ใน  โครงการไออุ่น จากพี่ให้น้องครั้งที่ 4   ณ โรงเรียนบ้านแม่ลามา ต.สบเมย  อ.สบเมย  จ.แม่ฮ่องสอน  ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2552

     โครงการไออุ่นจากพี่ให้น้อง เป็นกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสา ที่ยึดแนวทางพัฒนาการศึกษาในชุมชนที่ห่างไกล และทุรกันดาร  อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมหลักคือ

1. ปรับปรุงห้องสมุด  และจัดหาสื่อการเรียนการสอนตลอดจนหนังสือที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนในพื้นที่
2. จัดสร้างหอพักนักเรียน  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนบริเวณ ชายแดนไทย – พม่า

สอบถามข้อมูลการบริจาคได้ที่ มูลนิธิรักษ์ไทย
1. ชูชาติ ตรีรัถยานนท์ โทรศัพท์ 02-265-6833   มือถือ 089-143-0917        
2. ศิริพร แท้สูงเนิน   โทรศัพท์ 02-265-6854, 52

หรือดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่ 
www.chomthailand.com , www.raksthai.org

*** มูลนิธิรักษ์ไทย   เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 399 ตามประกาศของกระทรวงการคลัง
*** ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย