น้ำตกสิชล

น้ำตกสี่ขีดเป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงามมากครับ อยู่ห่างจากหาดสิชบไปทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตรครับ