อ่าวท้องยาง

อ่าวท้องยางเป็นอ่าวขนาดเล็กที่มีความสวยงามและอยู่ใต้สุดของอำเภอขนอมเส้นทางเข้าผ่านสวนมพร้าวและเนินเขา ระยะทางประมาณ 6-7 กิโลเมตร จากทางแยกขนอมสิชล อ่าวท้องยางมีบริเวณหน้าหาดกว้างเหมาะสำหรับการเล่นน้ำ หาดทรายขาวและมีความเป็นธรรมชาติ