อนุสาวรีย์วีรไทย

อนุสาวรีย์วีรไทยหล่อด้วยทองแดงรมดำเป็นรูปทหารสองมือจับปืน ติดดาบเตรียมแทง ชาวบ้านเรียกว่า "จ่าดำ" หรือ "เจ้าพ่อดำ" สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ของทหารไทยในภาคใต้ที่เสียชีวิตในการปะทะกับทหารญี่ปุ่น โดยเฉพาะทหารจากมณฑลทหารบกที่ 6 ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราชครับ