วัดเขาขุนพนม

วัดเขาขุนพนมอยู่ในเขตตำบลเกาะ เป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีถ้ำที่มีกำแพงก่ออิฐถือปูนมีใบเสามเช่นเดียวกันกับกำแพงเมือง ผนังด้านหน้ามีลายปูนปั้นในถ้ำมีพระพุทธรูปสำริดประมาณ 30 องค์ และพระพุทธบาทสำริด ถ้ำในวัดแห่งนี้มีหลายถ้ำทะลุถึงกันหมดเหมือนค่ายคูประตูหอรบครับ การเดินทาง ใช้เส้นทางสาย 4016 ถึง กิโลเมตรที่ 21 ผ่านตลาดพระหมโลกแล้วมีทางแยกขวาเข้าไปอีก 2.5 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดเขาขุนพนมครับ