การเดินทาง

ทางอากาศ บริษัทเดินอากาศไทย เปิดบริการเที่ยวบิน จากกรุงเทพฯ ถึงนครศรีธรรมราช ใช้เวลาเดินทาง120 นาที รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 2800070, 2800080 ทางรถยนต์ 1. จากกรุงเทพฯ โดยทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน-เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์จนถึงชุมพร เปลี่ยนมาใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอทุ่งสง อำเภอร่อนพิบูลย์จนถึงนครศรีธรรมราช 2. จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี - ปากท่อ) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน-เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อถึงชุมพรเดินทางต่อไปทางหลวงหมายเลข 41 มุ่งสู่สุราษฎร์ธานี จากสุราษฎร์-ธานีเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 401 เลียบชายฝั่งทะเลไปจนถึงนครศรีธรรมราชทางรถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง และรถโดยสารธรรมดา ออกจากสถานีขนส่ง-สายใต้ กิโลเมตรที่ 3 ถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 435-1199สำหรับรถปรับอากาศ และที่โทร. 4345557-8 สำหรับรถโดยสารธรรมดา นอกจากนี้ ยังมีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัทเอกชน ได้แก่
1. กรุงสยามทัวร์ โทร. 2820261, 2822118 2. นครศรีทัวร์ โทร. 4855033, 4355025 3. โสภณทัวร์ โทร. 2812882-3, 2821943 4. ภูมินทร์ทัวร์ โทร. 4357435-6 5. นครศรีร่มเย็นทัวร์ โทร. 4330722
ทางรถไฟ มีขบวนรถเร็วหมายเลข 47 และรถด่วนหมายเลข 15 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ออกจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงนครศรีธรรมราช ระยะทาง 832 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีขบวนรถด่วน และรถเร็ว อีกหลายขบวนผ่านสถานี ชุมทางทุ่งสง ซึ่งสามารถจะต่อรถไฟหรือรถยนต์เข้าสู่นครศรีธรรมราชได้อีกต่อหนึ่ง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 2233762 การคมนาคมภายในตัวจังหวัด มีรถสองแถววิ่งบริการรอบเมือง ส่วนการคมนาคมจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปสู่จังหวัดข้างเคียงสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งรถตู้ รถแท็กซี่ รถโดยสาร รถไฟ และเครื่องบิน