เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีเนื้อที่ประมาณ 186.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 116,562 ไร่ มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอพระเจริญ และกิ่งอำเภอบึงโขลงหลง จังหวัดหนองคาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือสุดของภาคเกือบติดพรมแดนประเทศลาว มีอาณาเขต 2 ด้าน ขนานไปกับแม่น้ำโขง อยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 2 กิโลเมตรครับ