ตรอกบ้านจีน

ตรอกบ้านจีน

ตรอกบ้านจีน อยู่ใกล้วัดสีตลาราม เป็นย่านค้าขายของเก่าเมืองตากสมัยที่ลำน้ำแม่ปิงยังไม่ถูกถมเพื่อขยายฝั่ง และยังเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าต่างๆซึ่งเป็นเครื่องอุปโภค บริโภคที่ส่งมาจากปากน้ำโพขึ้นที่ท่าบ้านจีน ย่านนี้จึงคับคั่งด้วยผู้คนที่มาซื้อขายขนถ่ายสินค้า เช่นสำเพ็งในกรุงเทพฯ แต่ปัจจุบันเงียบเหงา ไม่ใช่ย่านการค้าเหมือนแต่ก่อน เป็นเพียงหมู่บ้านที่มีเรือยโบราณสร้างด้วยไม้สักทรงไทย ซึ่งหาดูได้ยากในสมัยปัจจุบัน

ตามเส้นทางสู่เมืองตาก เมืองตากถิ่นกำเนิดการลอยกระทงสาย คือจุดหมายปลายทาง แต่ตามเส้นทางนี้ก็มีธรรมชาติและประวัติศาสตร์อันน่าใคร่ครวญ