โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ

เมืองมโหสถ ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีมโหสถห่างจากตัวเมืองไปทางใต้ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ไปตามถนนสายปราจีนบุรี-พนนสารคาม เป็นเมืองโบราณ สมัยทวารวดี มีคันดินคูเมืองล้อมรอบเนื้อที่กว่า ๗๐๐ ไร่ คูเมืองกว้างประมาณ ๒๐เมตร ภายในตัวเมือง มโหสถ มีซากโบราณสถาน กระจายอยู่ มากมาย เช่น สระน้ำ บ่อน้ำโบราณ เนินโบราณ ศาสนสถาน และยังพบโบราณวัตถุ อีกเป็นจำนวนมาก เช่น ลูกปัดซึ่งถือว่าเป็นแหล่งลูกปัดขนาด ใหญ่ในภาคตะวันออก รูปพระวิษณุ พระคเนศ ศิวลึงค์ เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น