อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่นอกเมืองกำแพงเพชร ไปประมาณ ๕ กม. ตามถนนสาย กำแพงเพชร - พรานกระต่าย แล้วเลี้ยวซ้าย ตรงกม. ที่ ๓๖๐ อุยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร ประกอบด้วย กลุ่มโบราณสถาน ขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็น ศาสนสถาน เป็นส่วนมาก เช่น วัดพระแก้ว วัดพระสี่อิริยาบถ วัดช้างล้อม ซึ่งนักท่องเที่ยว จะพบเทคโนโลยี ในการสร้างสมัยโบราณ เช่น การใช้เสาศิลาแดง เป็นเสาค้ำอาคาร โดยเสาแต่ละต้นละไม่ต่ำกว่า ๓๐ ตัน