การเดินทาง

ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัด อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดกำแพงเพชร รวมระยะทาง 358 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงทางรถโดยสารประจำทาง มีรถออกจากสถานีขนส่ง สายเหนือไปกำแพงเพชร ทุกวัน รถโดยสารธรรมดา ของบริษัทขนส่ง จำกัดโทร. 2794484-7 รถโดยสารปรับอากาศของ บริษัทถาวรฟาร์ม โทร. 2725286 หรือ (055) 712652 และบริษัททันจิตต์ โทร. 279-6768 หรือ (055) 711246
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ
อำเภอเมือง-อำเภอพรานกระต่าย 25 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอไทรงาม 43 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอคลองลาน 50 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอคลองขลุง 43 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอลานกระบือ 55 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอขาณุวรลักษบุรี 79 กิโลเมตร
การคมนาคมระหว่างจังหวัด
กำแพงเพชร-ตาก 68 กิโลเมตร
กำแพงเพชร-สุโขทัย 77 กิโลเมตร
กำแพงเพชร-พิจิตร 90 กิโลเมตร
กำแพงเพชร-พิษณุโลก 103 กิโลเมตร
กำแพงเพชร-นครสวรรค์ 117 กิโลเมตร
กำแพงเพชร-เชียงใหม่ 337 กิโลเมตร