ร้านอาหาร

กิตติโภชนา 2 ถนนวิจิตร อำเภอเมือง กำแพงเพชร โทร. 711229 กำแพงเพชรโภชนา (ร้านนายหยา) หน้าศาลากลาง ตรงเชิงสะพานข้ามแม่น้ำปิง เนตรสว่าง (พงษ์เกษตรบริการ) ปั๊มน้ำมัน ปตท. ริมถนนพหลโยธิน ก่อนถึงตัวเมืองกำแพงเพชร เลขที่ 608 หมู่ 5 นครชุม เรียบแพริมปิง ถนนเทศา 2 ซอย 1 อำเภอเมือง กำแพงเพชร มาลัยอีสาน 77 ถนนเทศา อำเภอเมือง กำแพงเพชร บะหมี่ชากังราว 52 ถนนกำแพงเพชร สี่แยกต้นโพธิ์ อำเภอเมือง กำแพงเพชร โทร.712446แม่ปิงคาเฟ่ โรงแรมชากังราว 123/1 ถนนเทศา อำเภอเมือง กำแพงเพชร คลองลานคาเฟ่ เพชรโฮเต็ล 99 ถนนวิจิตร ซอย 3 อำเภอเมือง กำแพงเพชร โทร.712-810-8ครัวกำแพง ทางเข้าตัวเมืองกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร-นครสวรรค์ โทร.713774 บุญสิตา ทางเลียบเมืองกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร-พิจิตร โทร. 713242 วังยาง ต.นครชุม อำเภอเมือง กำแพงเพชร โทร.712607 เซฟตี้คาเฟ่ ถนนเทศา 1 อำเภอเมือง กำแพงเพชร โทร.712594 พะเยาว์ ถนนเทศา 1 อำเภอเมือง กำแพงเพชร โทร.712174 เกาะกลางน้ำ เกาะกลางน้ำปิง อำเภอเมือง กำแพงเพชร โทร.714729 จวนทอง ถนนสายกำแพงเพชร-นครสวรรค์ อำเภอเมือง กำแพงเพชร ครัวอารีย์ ปั๊มน้ำมันคิวเอด ถนนกำแพงเพชร-พิจิตร กำแพงเพชร