เขาสมอแครง

เขาสมอแครง ตั้งอยู่ที่ ต.วังทอง อ.วังทอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ ๓ กม. จากตัวเมืองพิษณุโลก ไปตามสาย พิษณุโลก-หล่มสัก ประมาณ ๑๔ กม. เขานี้มีความสูง ๒๐๐ เมตร ด้านซ้ายมือ จะมองเห็นทิวเขาขนาดเล็ก อยู่ริมทางบนเขา มีสระน้ำ เรียกว่าสระสองพี่น้อง น้ำในสระนี้ใช้ได้ตลอดปี ด้วยเหตุนี้ คนโบราณ จึงได้ไปสร้างวัดไว้ถึง ๗ วัด บัดนี้เป็นวัดร้างไปแล้ว คงเหลือแต่ วัดพระพุทธบาทเขาสมอแครง ตั้งอยู่เชิงเขา ด้านตะวันออก เดิมเป็นวัดร้าง เพิ่งจะมีพระสงฆ์มาจำพรรษา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ ในบริเวณวัด มีรอยพระพุทธบาทจำลอง และบนเขาด้านตะวันตก ของวัด มีรอยพระบาทตะแคง ติดกับหน้าผา ทางวัดมีงานนมัสการ พระพุทธบาท ในกลางเดือน ๓ ทุกปี ส่วนอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจมาก คือ วัดเจดีย์ยอดด้วน มีพระเจดีย์ใหญ่ ตั้งอยู่ตรงยอดเขา ซึ่งเป็นบริเวณที่สูงที่สุด ยอดพระเจดีย์หัก จึงเรียกว่า วัดเจดีย์ยอดด้วน สันนิษฐานว่า สร้างราวสมัยพระมหาธรรมราชา (ลิไท) และซ่อมแซม ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ จากนั้น ได้มีการบูรณะต่อมา อีกหลายครั้ง ในสมัยอยุธยา