พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าสิบเอก ดร.ทวีพิมพ์ บูรณเขตต์

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าสิบเอก ดร.ทวีพิมพ์ บูรณเขตต์ ตั้งอยู่ตรงข้าม โรงหล่อพระบูรณะไทย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ อำเภอเมือง เป็นที่เก็บรวบรวม ศิลปะพื้นบ้าน ตั้งแต่ชิ้นเล็ก จนถึงชิ้นใหญ่ เช่น เครื่องจักรสาน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้ในครัวโบราณ เครื่องวิดน้ำด้วยมือ เครื่องสีข้าว เครื่องดักสัตว์ เครื่องมือจับหนู จับแมลงสาบ เป็นต้น