ศาลแม่ย่า

ศาลพระแม่ย่า ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดครับ เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองสุโขทัยทั่วไป เพราะศาลนี้เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระแม่ย่า รูปพระแม่ย่านี้ ทำด้วยศิลาสลักแบบเทวรูป พระพักตร์ยาว พระหนุเสี้ยม พระเกตุมาลายาว ประดับเครื่องทรง แบบนางพญา สูงประมาณ ๑ เมตร พระแม่ย่าองค์นี้สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่ออุทิศให้แก่พระแม่ คือ นางเสืองนั่นเองครับ