วัดศรีสวาย

วัดศรีสวาย วัดนี้เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยขอมครองเมืองสุโขทัยครับ ยังปรากฏปรางค์แบบขอมสามองค์อยู่จนถึงปัจจุบัน เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ ประพาสเมืองสุโขทัย พระองค์ทรงพบรูปพระอิศวรและหลักไม้ปักอยู่ในโบสถ์ จึงสันนิษฐานว่า วัดนี้คงเป็นสถานที่พวกพราหมณ์ใช้ในการทำพิธีโล้ชิงช้า แต่ต่อมาเมื่อชาวไทยเข้าครองสุโขทัย วัดนี้จึงเปลี่ยนเป็นวัดทางพุทธศาสนาครับ