พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก ตั้งอยู่ที่อำเภอสวรรคโลก ห่างจากสุโขทัย ๓๘ กิโลเมตรครับ มีทางแยกซ้ายมือ เข้าไปอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร มีการจัดแสดงประติมากรรมสมัยต่างๆ มีสิ่งที่น่าชมคือ เครื่องถ้วยสังคโลก สมัยสุโขทัยและเครื่องสังคโลก ซึ่งได้มาจากซากเรืออัปปางใต้ทะเลอ่าวไทยอีกด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ อังคาร และวัดหยุด นักขัตฤกษ์ครับ