วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือวัดพระบรมธาตุ เมืองชะเลียง หรือวัดพระปรางค์ ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัย ลงไปทางด้านใต้ประมาณ ๓ กิโลเมตรครับ สิ่งสำคัญภายในวัดมีพระปรางค์องค์ใหญ่ ก่อด้วยศิลาแลง มีพระปรางค์องค์เล็กตั้งอยู่กลางห้อง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุครับ