วัดนางพญา

วัดนางพญา เป็นวัดที่มีลวดลายปูนปั้นงดงามมากครับ มีเจดีย์ทรงลังกาเป็นหลักของวัด มีซากโบสถ์ และวิหาร ๗ ห้อง ซึ่งยังเหลือผนังทางด้าน ตะวันตกเฉียงเหนืออยู่อีกด้านหนึ่ง ที่ผนังนี้นี่เองมีลวดลายปูนปั้น งดงามน่าชมยิ่งครับ