น้ำตกซำผักคราว

น้ำตกซำผักคาว อยู่ตอนบนของลำห้วยสนามทราย มีทางเดินเท้าเข้าไปได้ตรงหลักกิโลเมตรที่ 64 ของถนนสายหล่มสัก-ชุมแพครับ ระยะ ทางเดินเท้าประมาณ 400 เมตร น้ำตกมีความสูงประมาณ 3 เมตรครับ